IVS in London

Sinds 2011 is Brahmacharini Jahnavi Ma actief om de Vedanta in London uit te dragen. Ze is van begin af aan gegrepen door de Liefde van Bhagavan en voelt het als haar taak om Zijn gedachtengoed in leven te houden om zo bij te kunnen dragen aan een betere wereld.

Brahmacharini Jahnavi Ma
Brahmacharini Jahnavi Ma