Sri Bhagavan -Oprichter en Hart van IVS

Een inspirerend leven in dienst van de mensheid

Sri Bhagavan is een spiritueel Leraar uit Kolkata, India. In 1984 heeft hij de hoogste staat van Zelfrealisatie (Nirvikalpa Samadhi) bereikt, waarbij hij compleet opging in Eenheid; de bron waar alles uit ontstaat (Brahman). Zijn spiritueel Leraar Swami Pavitranandaji zag hiermee zijn voorspelling in vervulling gaan. Eerder had hij Bhagavan gezegd dat zijn leven niet voor hemzelf was, maar ten dienste zou staan voor anderen. Na het bereiken van Nirvikalpa Samadhi vallen alle wereldse verlangens weg, omdat alle karma in deze diepe staat wordt weggebrand. In de meeste gevallen is er dan ook geen verlangen meer om terug in het lichaam te komen en op aarde te blijven. In sommige gevallen echter, komt iemand terug om anderen te helpen op weg naar Zelfrealisatie. Swami Pavitranandaji was heel blij toen hij het nieuws van Bhagavan's Nirvikalpa Samadhi hoorde, en voelde dat zijn taak erop zat. Hij verliet zijn lichaam kort daarna.

Spiritueel Leraar Sri Bhagavan en oprichter van International Vedanta Society
Spiritueel Leraar Sri Bhagavan en oprichter van International Vedanta Society

Zijn motto is 'De mens is God'. Zodra we de diepgang van deze woorden begrijpen, komen we in contact met de absolute Waarheid, het grenzeloze bewustzijn in onszelf. En daarmee komt vanzelf het besef dat niet alleen 'ik' dat Bewustzijn ben, maar alles en iedereen in deze wereld. We zijn allemaal vanuit dezelfde Ene Bron ontstaan. Hierdoor herken ik meZelf in alles om me heen. Hoe kan ik dan nog de ander en de wereld schaden of pijn doen? Volgens Bhagavan is het besef dat we allen Eén en dezelfde zijn de enige effectieve manier om samen een betere, liefdevollere wereld te creëren.

Een inspiratiebron voor velen over de hele wereld

Ondertussen heeft Bhagavan talloze mensen over de hele wereld weten te inspireren met zijn onvoorwaardelijke Liefde en ongekende spirituele kracht. In 1989 heeft hij International Vedanta Society opgericht. Een platform om samen te werken en te leren op weg naar Zelfrealisatie.

Bhagavan leeft voort in het Hart van zijn leerlingen

Sri Bhagavan is op 27 mei 2023 om 15.35u in Mahasamadhi gegaan. Dat betekent dat hij het lichaam permanent heeft verlaten om op te gaan in de Eenheid. Bhagavan's energie en Liefde blijft voor vele leerlingen krachtig voelbaar. Zij voelen zich daardoor gesterkt en geïnspireerd om het werk en gedachtengoed van Bhagavan verder te zetten.

Zelfrealisatie -Realiseer je dat jijZelf permanente Vreugde en Liefde Bent!

Sindsdien heeft Bhagavan maar één levensdoel: mensen de weg naar Zelfrealisatie wijzen. Dit doet hij via de spirituele filosofie van Vedanta. Hij weet als geen ander dat het realiseren van wie we in wezen zijn, het enige is wat ons werkelijk permanente vreugde, liefde en vervulling kan geven. Uit liefde voor de mensheid heeft hij zijn verdere leven hier volledig aan gewijdt.

De oplossing van jouw problemen is het recht aankijken van de Waarheid. Dit is Vedanta ~ Sri Bhagavan

Als je het Goddelijke verlangt, ken dan eerst jezelf ~ Sri Bhagavan

Sri Bhagavan-oprichter en hart van International Vedanta Society
Sri Bhagavan-oprichter en hart van International Vedanta Society