Sri Bhagavan

Sri Bhagavan is een spiritueel leraar uit Kolkata, India. In 1984 heeft Hij de hoogste staat van Zelf-realisatie (Nirvikalpa Samadhi) bereikt, waarbij Hij compleet opging in Eénheid; de bron waar alles uit ontstaat (Brahman). Sindsdien heeft Hij maar één levensdoel: mensen de weg naar Zelf-realisatie wijzen. Dit doet Hij via de spirituele filosofie van Vedanta. Hij weet dat het realiseren van wie we in wezen zijn, het enige is wat ons werkelijk permanente vreugde, liefde en vervulling kan geven.

Spiritueel Leraar Sri Bhagavan en oprichter van International Vedanta Society
Spiritueel Leraar Sri Bhagavan en oprichter van International Vedanta Society

Als je het Goddelijke verlangt, ken dan eerst jezelf ~ Sri Bhagavan

De oplossing van jouw problemen is het recht aankijken van de Waarheid. Dit is Vedanta ~ Sri Bhagavan

Zijn motto is 'De mens is God'. Zodra we de diepgang van deze woorden begrijpen, komen we in contact met de absolute Waarheid, het grenzeloze bewustzijn in onszelf.

Ondertussen heeft Hij talloze mensen over de hele wereld weten te inspireren met Zijn onvoorwaardelijke Liefde en ongekende spirituele kracht. In 1989 heeft Hij International Vedanta Society opgericht. Een platform om samen te werken en te leren op de weg naar Zelf-realisatie.

Sri Bhagavan is op 27 mei 2023 om 15.35u in Mahasamadhi gegaan . Dat betekent dat Hij het lichaam permanent heeft verlaten om op te gaan in de Eenheid.