Interactieve Zijnsoriëntatie- Wie Ben Ik

Art of Being Intensive

  • Zoek je meer zingeving en verdieping in je leven?

  • Wil je een nieuwe impuls en inspiratie om verder op jouw spirituele pad te komen?

  • Heb je het gevoel vast te lopen?

Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
  • De eerstvolgende cursus begint op zondagavond 20 oktober om 19.30u.

  • De kosten zijn: 75 euro. Dit is inclusief het (digitale) cursusmateriaal.

  • De groepen bestaan uit een maximum van 10 personen.

  • Er is ook de mogelijkheid voor een individuele 'Art of Being' intensive. Voor kosten en data kun je contact opnemen.

Deze online cursus bestaat uit 8 sessies van 1,5 uur die wekelijks wordt gegeven. Het is een interactieve cursus waarbij naast kennisoverdracht korte oefeningen worden gedaan. Op het einde is er ruimte voor vragen en een deelronde. Je krijgt ook korte oefeningen mee om thuis gedurende de week te doen.

De cursus wordt gegeven door Brahmacharini Prabha Ma. Neem gerust contact op voor meer informatie en/of aanmelden.

Ga mee op innerlijke reis en leer hoe je voorbij diepgewortelde gedachten, emoties en patronen het wezenlijke in jou kunt ervaren!

Deze cursus helpt je om diep inzicht te verwerven over wie je in wezen bent en om vanuit die aanwezigheid je leven volgens jouw waarden te leven.

De Art of Being Intensive is gebaseerd op de spirituele kennis van (Advaita) Vedanta*, waarbij het protocol van ACT** als structuur is gebruikt om de sessies vorm te geven. De Vedanta en ACT vertonen een grote overlap en kunnen elkaar prachtig aanvullen. De combinatie van de praktische en concrete toepasbaarheid van ACT met de spirituele verdieping en zelfbewustwording van Vedanta, maakt dat je d.m.v. deze cursus op een toegankelijke manier diep inzicht kunt verwerven in wie je in wezen bent. Je krijgt vanuit beide disciplines makkelijk te gebruiken tools, zoals verscheidene meditatievormen en oefeningen in bewustwording van gedragspatronen, aangereikt.

Interactieve Zijnsoriëntatie- Wie ben ik
Interactieve Zijnsoriëntatie- Wie ben ik
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta
Kom tot volle bloei met Advaita Vedanta

Lees hier wat anderen ervan vonden:

*Advaita Vedanta (non-dualisme):

Vedanta is een Indiase filosofie vanuit de eeuwenoude heilige geschriften, de Veda’s. Deze filosofie brengt je in contact met je ware zelf, dat diep in jou verborgen ligt. Hierdoor (her)ontdek je dat je onbegrensd bewustzijn bent dat volmaakt, groots en liefde is. Dit brengt innerlijke rust, tevredenheid en vrijheid. In de Vedanta wordt dit zelf-realisatie genoemd en als het doel van het leven gezien.

Advaita Vedanta leert je:

  • Alles is ontstaan uit één bron. Er bestaan vele namen voor deze Eénheid, zoals Bron, Bewustzijn, Essentie, Energie, God, het Goddelijke, het Universum... In de Vedanta wordt dit principe Brahman genoemd. De hele creatie komt hier uit voort en gaat uiteindelijk weer hier naar terug. Het is alles-doordringend, grenzeloos, zonder geboorte en dood en allomtegenwoordig (Non-dualiteit).

  • Jij bent in wezen die bron. Je bent het alleen vergeten, doordat je bent gaan geloven dat jij het lichaam en de gedachten bent.

  • Jij en ik zijn één en hetzelfde! Dat wat jij in wezen bent, bevindt zich ook in mij en in ieder ander.

De Vedanta biedt verschillende technieken en methoden aan met als doel je geest steeds stiller en helderder te krijgen, opdat het wezenlijke in jou de kans krijgt zich kenbaar te maken. Dan treedt verschuiving op van de identificatie met het kleine ikje (ego, lichaam, gedachten en emoties) naar identificatie met het grote ene IK (de Bron).

**ACT (Acceptance and Commitment Therapy):

Dit is een moderne cognitieve gedragstherapie uit de psychotherapie, die je leert om radicaal anders met je innerlijke problemen om te gaan. In plaats van jezelf steeds te willen veranderen door je ongewenste gedachten en emoties te controleren of te vermijden, word je in ACT gevraagd juist alles in jezelf te accepteren en te observeren/ruimte te geven. Je laat je hier niet door verlammen, maar gaat kijken hoe je, met je innerlijke problemen, toch het leven kunt leiden volgens de waarden die belangrijk voor je zijn, opdat het leven waardevol en zinvol geleefd kan worden (commitment).

Binnen ACT wordt gewerkt met een bepaald protocol, waarin de 6 ACT-componenten (Acceptatie, Defusie, Zelf als Content, Hier en Nu, Waarden en Toegewijde actie) uitgebreid aan bod komen. Het uiteindelijke doel van ACT is om je psychologische flexibiliteit te vergroten.